VIKTIG: Strengere moderering ved personangrep/usakligheter m.m.

Her postes all offisiell informasjon fra Samlerforumet!

Moderator: Admingruppa

Post Reply
User avatar
Admingruppa
Generalløytnant
Generalløytnant
1-modglob
Posts: 45
Joined: 28 Feb 2011, 19:05
Location: Norge

VIKTIG: Strengere moderering ved personangrep/usakligheter m.m.

Post by Admingruppa »

Denne meldingen er spesielt myntet på en mindre andel av SFs medlemmer. Flertallet av bidragsyterne her på forumet, både store som små, har ikke grunn til å oppfatte seg i målgruppen for denne meldingen, ut over det å ta den til etterretning på generelt grunnlag.


Over en periode har Admingruppa og moderatorkorpset merket seg en økende tendens til konflikter, krangling, kverrulering og provosering mellom medlemmer på SF. Dette skaper en del "kvalme" her på SF, og medfører at samler- og delergleden tilknyttet militariagjenstander kommer i andre rekke. Vi mener dette klart er en uheldig utvikling som ikke skal eller kan aksepteres.

Det er observert gjentatte tilfeller hvor uenighet, misunnelse eller krangling som spinner ut av forhold som ligger utenfor SF, trekkes inn og brukes til å skape dårlig stemning her på forumet. Dette gjøres eksempelvis ved at tråder torpederes fordi ett eller flere medlemmer synes å ha et horn i siden til trådstarter eller et medlem som har postet tidligere. Videre ser vi at saklige diskusjoner om forskjellige samlergjenstander gjentatte ganger utarter seg til personifiserte angrep, hvor det nærmest er om å gjøre å etterlate flest mulig "stikk" eller antydninger til motpartenes manglende moral, kunnskap, intellektuelle eller åndelige kapasitet med mer. Det presiseres også at sarkastiske innlegg og "skjulte" provokasjoner (som i enkelte tilfeller kun oppfattes av den det gjelder) også kommer inn under denne type uønsket oppførsel.

Det finnes tråder hvor enkelte medlemmer går langt over streken for å gjøre sin motpart svar skyldig i spørsmål som ikke bidrar med noe matnyttig, verken på SF eller andre steder. Vi har sett tilfeller hvor lærerike tråder har blitt helt kapret og gruslagt av usaklig kjekling mellom medlemmer som tydeligvis har noe uoppgjort, og da noe som er SF og dets medlemsmasse uvedkommende. Vi har sett enkelte medlemmer oppføre seg på en måte som ville avstedkommet sosial fordømmelse i enhver annen sammenheng, og som ikke er voksne mennesker verdig.

Konsekvensene av dette er at Admingruppa og moderatorkorpset bruker en stadig større del av sin onlinetid til å moderere slike saker og tråder, mekle med PM mellom medlemmer og håndtere mer eller mindre begrunnede og saklige (eller konspiratoriske) klager, beklagelser, anklager og "angivelser" mot andre medlemmer. Et nettforum hvor slike oppgaver blir stadig med fremtredende, avstedkommer verken glede generelt eller samlerglede spesielt.

Det vil fra nå av derfor bli lagt til grunn en betydelig strengere linje i modereringen. Usaklig krangling, irrelevante henvisningsstikk, konfliktfremmende provosering og annet bråk vil ikke bli tolerert! Medlemmer som etter Admingruppas syn bevisst eller ubevisst bedriver slike usakligheter, risikerer fra nå av øyeblikkelig utestengelse av kortere eller lenger varighet, beroende på Admingruppas skjønn i det enkelte tilfellet.

Det vil ikke nødvendigvis bli gitt varsel først, ei heller vil det utestengte medlemmet nødvendgivis gis forklaringsmulighet. Vi forventer nemlig at medlemmene på SF oppfører seg som de voksne menneskene de er, og tenker gjennom sine budskap før de poster. Posting i affekt og med usaklig formål innebærer en risiko som den enkelte poster selv må bære byrden av, en byrde som SFs samlede medlemsmasse altfor lenge har slitt med.

Vi understreker at SF er ment å være et sted for samtaler om militariagjenstander og relevante historiske emner, for å derigjennom spre samlerglede og kunnskap. SF skal ikke være en arena for å imøtegå andre på usaklig grunnlag, en arena for oppgjør med dem man mener å ha noe uoppgjort med, og heller ikke en arena hvor man kan fare frem som man føler for, under dekke av et fiktivt nick.

Alle medlemmer anbefales derfor å tenke gjennom sine poster før de postes. Er postens innhold i tråd med SFs formål og hensikt? Hvis ikke, er medlemmet fra nå av ett klikk nærmere både sin siste post, og siste post på SF.

Vi minner avslutningsvis om at SF er og vil være et diskusjonsforum, hvor uenighet og diskusjoner både aksepteres og oppfordres til, så lenge meningsutvekslingen er saklig! Den klare majoriteten av medlemmene som alltid har postet saklige og relevante innlegg, anerkjennes sterkt for dette og oppfordres uttrykkelig til å fortsette med sine gode og interessante poster!
admingruppa@samlerforumet.net
Admingruppa - Samlerforumet
Post Reply

Return to “Offisiell Informasjon”